Referencie

2023

Úrad Vlády SR–výrub stromov a arboristické zásahy v objekte ÚV SR

DSZSÚ–biojazero a detský bazén v areáli hotela

EdenPark BA–prevzatie areálu bytového domu do starostlivosti- sezónna údržba zelene

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

 

2022

Metrostav Slovakia, a.s– orezy a výruby stromov podľa požiadaviek v DNV

 

DSZSÚ–revitalizácia priľahlej zelene v areáli hotela

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2021

Bohdanovce nad Trnavou– vypracovanie projektových dokumentácií pre sadové úpravy v intraviláne a extraviláne obce

 

Kondomínium Hradská 2. Etapa– realizácia zelene vo vnútrobloku a inštalácia automatického zavlažovacieho systému

Golf Skalica– dodanie a výsadba vzrastlých stromov do plochy

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2020

D4R7– kosenie a údržba plôch pri diaľnici D4R7

 

ZŠR– údržba a kosenie plôch v okolí tratí a budov v správe ŽSR

 

ZŠ s MŠ Dechtice –  vypracovanie projektu učebňa v prírode a realizácia projektu v areáli ZŠ s MŠ

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2019

 

COLAS a.s.– Kompresová stanica záhorie – terénne úpravy, výsadba drevín, zatrávnenie

 

BELUNA SERVICES, s.r.o. – ZŠ s MŠ Veľký Biel pavilón B – realizácia závlahového systému, kompletná realizácia (výsadba, trávnik, kôra)

 

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2018

BELUNA services, s. r. o., Bratislava – údržba vyhradenej zelene, projekcia a realizácia sadovníckych úprav vyhradenej zelene

OÚ Dechtice, Pomník padlých – projekcia a realizácia verejnej zelene, návrh a inštalácia automatického závlahového systému trávnikových plôch a záhonov, mobiliár a spevnené plochy

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2017

MÚ, mesto Trnava – jarná údržba verejnej zelene  v centre mesta (vertikutácia , hnojenie a kosenie trávnika)

 

Alfun, s. r. o., Sereď – údržba vyhradenej zelene (strihanie živých plotov a krov, odburiňovanie, čistenie a mulčovanie záhonov)

 

Základná škola Bučany – návrh a inštalácia závlahového systému a revitalizácia trávnikových plôch 

Mnoho realizácií a údržieb okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2016

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. – údržba vyhradenej zelene v okolí budovy (strihanie krov a živých plotov, odburiňovanie, čistenie a  mulčovanie záhonov)

Maserati & DS Plus, s. r. o. – kompletná údržba zelene (pravidelné kosenie trávnika a iné ošetrenia podľa potreby)

Údržba zelene pre viaceré súkromné správcovské spoločnosti v Bratislave

Mnoho realizácií okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2015

Fremach Trnava, s. r. o. – servis čerpacej techniky a závlahového systému

 

DS Systems, s. r. o. – kompletná údržba zelene areálu firmy (jarná, jesenná údržba trávnika a záhonov a pravidelné kosenie trávnika)

 

Údržba zelene pre viaceré súkromné správcovské spoločnosti v Bratislave

Mnoho realizácií okrasných záhrad pri RD, areálov firiem (automatické zavlažovacie systémy, výsadby drevín a krov, spevnené plochy – dlažby, dodávka a montáž čerpacej techniky, drevené stavby, rôzne iné záhradnícke a ostatné služby, …)

2014

Obec Voderady – návrh a inštalácia automatického zavlažovacieho systému pre futbalové ihrisko

 

DS Systems, s. r. o. – realizácia areálu spoločnosti (automatický zavlažovací systém, pokládka trávnika, výsadba drevín, krov, pravidelná údržba zelene, …)

 

IFM International Facility Management, s. r. o. – tvarové strihanie stromov, údržba zelene na parkovisku obchodných jednotiek NAY a Dráčik, Trnava

 

2013

NM Heilig Reality, s.r.o. – založenie trávnika výsevom v areáli spoločnosti, Sereď

 

IFM International Facility Management, s. r. o. – tvarové strihanie stromov na parkovisku obchodných jednotiek NAY a Dráčik, Trnava

Sallerova slovenská výstavba, s. r. o. – kosenie pozemku – OC Trnava II. etapa, okružná križovatka, Trnava

Našim klientom poskytujeme svoje dlhoročné skúsenosti